برگزاری آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی
تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای از برگزاری ششمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در روز جمعه ۲۷ مرداد ماه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197617/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی