برخی ادعاها در مورد پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری نادرست است
تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور ادعای پذیرش داوطلب مردود شده در آزمون سراسری و پذیرش فردی با رتبه ۱۷۵ هزار در رشته پزشکی را نادرست اعلام و تاکید کرد: هیچ‌گونه تسهیلات و امتیازی برای پذیرش یا انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184280/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی