با وجود مخالفت دولت، مجلس با کلیات طرح تغییر قانون کنکور موافقت کرد
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود مخالفت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، قانون مربوط به برگزاری کنکور تغییر می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232328/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی