باید همیشه مدیون شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان باشیموزیر علوم، گفت: شهدا بزرگترین سرمایه زندگی خود را در طبق اخلاص گذاشتند و از کیان و ناموس ما دفاع کردند بنابراین ادب حکم می‌کند همیشه مدیون شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان باشیم.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدعلی زلفی‌گل در آیین رونمایی یادمان المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: خدا را شاکریم که در فضایی نفس می‌کشیم که به عطر حضور شهیدان معطر است. در واقع شهدا متعلق به هیچ گروه سیاسی، قومیت و نژادی نیستند و متعلق به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اسلام هستند.

وی ادامه داد: شهدا بزرگترین سرمایه زندگی خود را در طبق اخلاص گذاشتند و از کیان و ناموس ما دفاع کردند بنابراین ادب حکم می‌کند همیشه مدیون شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان باشیم. این یادمان که در دانشگاه بوعلی سینا رونمایی می‌شود ،نشان‌گر این است که دانشگاه ها محلی برای پرورش انسان‌هایی اندیشمند، مومن، بصیر و مدافع اسلام و نظام اسلامی در پرتو ولایت هستند.

زلفی‌گل اظهار کرد: نصب یادمان «سرو» به فرزندان ما نشان می‌دهد این مملکت راحت بدست نیامده و تا به امروز حفظ نشده و برای یکپارچگی و امنیت و رسد و توسعه آن ایثارگری های زیادی در عرصه های مختلف در طول این چند دهه صورت گرفته است. این گونه نمادها و استفاده از هنر برای عمق بخشیدن به ارزش‌های میهنی و دینی ستودنی است.

وزیر علوم گفت: دانشگاه بوعلی‌سینا در پرورش سرآمدان علمی صاحب‌نام است و چهارمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر کشور به واسطه تلاش‌های آنها برگزار می‌شود.

زلفی‌گل تصریح کرد: اینگونه برنامه‌ها الگویی برای سایر دانشگاه‌ها محسوب می‌شود و تا وقتی زنده‌ایم مسیر شهدا را در پیش خواهیم گرفت و اهداف ما نیز باید همان اهداف شهدا باشد که تمام هم و غم خود را برای دوام و قوام نظام مقدس جمهوری اسلامی گذاشتند.

به چهارمین دوره المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر کشور با شعار رفاقت در میدان، رقابت در ایثار از دهم تا ۲۶ مردادماه در ۹ رشته ورزشی در دانشگاه بوعلی سینا در حال برگزاری است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402051307548/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85