ایسنا – میز خدمت جهاد دانشگاهی فارسدر آستانه فرا رسیدن چهل و سومین سالروز تأسیس جهاددانشگاهی، میز خدمت با حضور رئیس و معاونان جهاددانشگاهی فارس ظهر امروز ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ در محل نماز جمعه شیراز برپا شد.
 


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402051307690/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی