انتخاب رشته دانشگاه آزاد در کنکور ۱۴۰۲ آغاز شد
تهران- ایرنا- انتخاب رشته متقاضیان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در آزمون سراسری از امروز چهارشنبه یکم شهریور ماه آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208189/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی