امکان پذیرش بدون آزمون دانشجو در رشته‌های علوم‌پزشکی وجود ندارددبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با بیان اینکه امکان پذیرش بدون آزمون دانشجو در رشته‌های علوم‌پزشکی وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه تمام رشته‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی متقاضی دارند، پذیرش دانشجویان از طریق برگزاری آزمون صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، دکتر جلیل کوهپایه‌زاده در یک برنامه تلویزیونی گفت: ورود و پذیرش افراد در رشته‌های علوم‌پزشکی بدون کنکور از پایه و اساس درست نیست. تمام افراد که در رشته‌های پزشکی چه در دانشگاه‌های دولتی و آزاد مشغول به تحصیل هستند با شرکت در آزمون سراسری در این رشته‌ها پذیرفته شده‌اند.

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی افزود: در برخی از رشته‌های مقطع کاردانی که بر اساس قانون بومی‌گزینی دارند، متقاضیان ورود به این رشته‌ها بر مبنای سوابق تحصیلی به رقابت می‌پردازند. چنین موضوعی برای ۹۸ درصد از رشته‌های علوم پزشکی امکان‌پذیر نیست و پذیرش صرفاً بر اساس آزمون انجام می‌شود.

دکتر کوهپایه‌زاده گفت: مواردی که درباره پذیرش دانشجو بدون آزمون مطرح می‌شود، بیشتر ماهیت سوء‌استفاده از کم‌اطلاعی مردم را دارد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402060906164/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF