اعلام فرصت مجدد نام‌نویسی رشته‌های بدون آزمون ناپیوسته
تهران- ایرنا- سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از فرصت مجدد نام نویسی رشته‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی رشته‌های «معدل کل دوره کاردانی» دوره‌های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و «معدل کل دیپلم» دوره‌های کاردانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۲ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180513/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87