اعلام زمان و محل برگزاری آزمون عملی رشته‌های تحصیلی نقاشی
تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای زمان و محل برگزاری آزمون عملی و طراحی رشته‌های تحصیلی گروه نقاشی را اعلام کرد. این آزمون در یازده شهر و جمعه ۲۷ مرداد برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197233/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی