اعطای بورس دانش برای کنکوری های امسال
تهران- ایرنا- رئیس سازمان امور دانشجویان از آغاز اعطای بورس دانش به هزار دانشجو در رشته های دارای اولویت در حوزه علوم بنیادین، علوم پایه و علوم انسانی، از امسال خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205444/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی