اجرای رتبه‌بندی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها از سال جاریمدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نشست کارگروه رتبه‌بندی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها از اجرایی شدن رتبه‌بندی فرهنگی و اجتماعی در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی ذوالفقارزاده در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت رتبه‌بندی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ ها بر اساس شاخص‌های اختصاصی دقیق و قابل سنجش اظهار داشت: ما در سال‌های گذشته در وضعیتی بودیم که  نمایه فعالیت شفاف و دقیقی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ها نداشتیم و در مقایسه با سایر کارکردهای آموزش عالی، همچون حوزه آموزش که فضای سنجش برایش مشخص و تعریف شده است، فضای فرهنگی در دانشگاه‌ها مبهم و نامشخص بود.

وی در همین راستا تاکید کرد: در حوزه هایی مثل حوزه آموزش در وزارت علوم، بعضا رشته تحصیلی و تخصصی برای آن وجود دارد، و بر اساس آن دانش، کارهای آن حوزه پیش می‌رود. همچنین ما در حوزه پژوهش با موضوع علم‌سنجی مواجه هستیم که خیلی از موضوعات پژوهش را با علم سنجی، اندازه‌گیری و مرتفع می‌کنند و در واقع یک تصویری از وضع موجود نشان می‌ دهند. هرچند ممکن است به این ابزارها هم نقدهایی وارد باشد، اما به هر حال وقتی مقایسه می‌کنیم با حوزه فرهنگی و اجتماعی می‌بینیم چقدر فاصله جدی وجود دارد و چقدر در این حوزه عقب ماندگی وجود دارد. این در حالی است  که حوزه فرهنگی و اجتماعی از گستردگی، تنوع  و وسعت مهمی برخوردار است.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزار مدیریتی و دانش داده، به عنوان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر، افزود: عدم استفاده از این ابزار موجب می‌شود تا ما نتوانیم برنامه‌ریزی و سیاست گذاری مطلوبی در حوزه فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ها داشته باشیم. لذا در قدم اول بهره‌گیری از این دست از موضوعات است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه وزارت علوم، ذوالفقارزاده اضافه کرد: در همین راستا با تآکیدات جدی وزیر علوم، یک تیم علمی از چندین ماه قبل در دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزیزی شکل گرفته است. این تیم علمی پس از بررسی و مطالعه عمیق پژوهش‌ها و تجربیات داخلی، خارجی و اسناد بالادستی و سند اسلامی شدن دانشگاه ها، در خلال بیش از 7 جلسه خبرگانی اولیه و یک جلسه خبرگانی نهایی به الگوی اولیه دست یافتند. در جلسه خبرگانی نهایی که 8 ساعت به طول انجامید، 8 بعد کلان، 45 مولفه و 133 شاخص فرهنگی و اجتماعی در مجموع احصا شد.

وی همچنین به تشکیل کارگروه تخصصی به دبیری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شیراز در دفتر سیاست‌گذاری فرهنگی اشاره کرد و افزود، طبق ماموریت کارگروه تخصصی، برخی از معاونان فرهنگی و اجتماعی و برخی از خبرگان فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با حضور در کارگروه تخصصی شاخص‌های احصا شده را مورد نقد و بررسی قرار می­‌دهند.

ذوالفقارزاده در پایان با تاکید بر اینکه، کار پیش رو قدم اول در این مسیر است و قله همان چیزی است که در تعالی فرهنگ همگی به آن باور داریم افزود: بایستی در این مسیر نسبت به آسیب‌های کار که می‌تواند در حوزه کمی سازی داده‌های آماری باشد دقت داشته و نسبت به آن ملاحظات مربوطه را اتخاذ کنیم.

همچنین در این جلسه دهقان پور از پژوهشگران شواری عالی انقلاب فرهنگی حضور داشت که ضمن تشکر از شکل‌گیری این کارگروه تخصصی و اهتمام به فرهنگ در آموزش عالی نکات خود را بیان کرد.

وی با بیان اهمیت هویت ملی به برخی مؤلفه‌ها همچون دیپلماسی فرهنگی و مساله مهاجرت نخبگان به عنوان مساله کلیدی در حوزه شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی در آموزش عالی اشاره کرد و افزود: توانمندسازی دانشجویان و  نقش دانشگاه در جبهه فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1402051710636/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C