آغاز مسابقات ورزشی فرهنگیان کشور از ۱۰ تیر

آغاز مسابقات ورزشی فرهنگیان کشور از ۱۰ تیر

‌مسابقات ورزشی فرهنگیان سراسر کشور از تاریخ دهم تا هفدهم تیر‌، گرامیداشت شهدای خدمت (خادم الرضا سیدابراهیم رئیسی و همراهان) به میزبانی پایتخت معنوی ایران اسلامی‌ مشهد مقدس در بخش آقایان آغاز خواهد شد.

‌این دوره از مسابقات در سه رشته فوتسال، والیبال و تنیس روی میز با حضور هزار ۱۵۶ نفر از فرهنگیان ورزشکار استان‌های کشور برگزار می‌شود. ‌این مسابقات در ۵ سالن ورزشی برگزار خواهد شد و ۶ هتل میزبانی ورزشگاران فرهنگی را بر عهده خواهد داشت. ‌

 

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8762955/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%DB%8C%D8%B1