آزمون‌ جامع علوم پایه و پیش کارورزی دانشگاه آزاد دوم شهریور برگزار می‌شود
تهران- ایرنا- آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی روز پنج‌شنبه دوم شهریور ماه در ۱۷ حوزه برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206827/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی