آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش و کارآموزی وکالت طبق برنامه برگزار می‌شود
تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به موافقت هیات‌دولت با تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه (۱۲ و ۱۳ مرداد) از برگزاری دو آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش و پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های دادگستری طبق برنامه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186704/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی